roboty ziemne

W trakcie wieloletniej pracy na rynku zbytu przemysłowym zdobyliśmy wiedzę i praktykę. To umożliwia nam sprawne analizowanie wymagań rynku zbytu jak również dostarczenie odbiorcy realizującemu prace przemysłowe każde ilości kruszyw w dowolne miejsce Powiatu lęborskiego i, w elastycznym czasie, w każdym asortymencie i w najwyższej jakości.
Mamy niezbędny sprzęt i urządzenia do rozładunku i transportu i, przemieszczania kruszywa do zasobników jak również załadowaniu pojazdów dowożących produkt wprost do odbiorcy.
roboty ziemne